Zie ook:
www.psychosofia.nl

‘Studie bijeenkomsten’
‘Medisch, Neurologisch, Psychisch’
Zohra Noach: “Mens en Kwantumsprong” (28-9-2008) Deel-1

https://www.youtube.com/watch?v=XaL_sRvBPe0

Zohra Noach: “Mens en Kwantumsprong” (28-9-2008) Deel-2
https://www.youtube.com/watch?v=3ZeoEYLO_Qo

‘Fysica, Metafysica, Religie’
Zohra Noach: “Mens en Kwantumsprong” (26-10-2008) Deel-1

https://www.youtube.com/watch?v=Y0G22FFpcGA

Zohra Noach: “Mens en Kwantumsprong” (26-10-2008) Deel-2
https://www.youtube.com/watch?v=9H5aLrx2Q-U

Zohra Noach: “Het leven na de dood in kosmisch perspectief” (16-11-2008) Deel-1
https://www.youtube.com/watch?v=_1onY2Xarwg

Zohra Noach: “Het leven na de dood in kosmisch perspectief” (16-11-2008) Deel-2
https://www.youtube.com/watch?v=fslQj0curHM

Zohra Noach: “De psyche van de mens van leven tot leven in kosmisch perspectief”
(7-12-2008) Deel-1
https://www.youtube.com/watch?v=qCu0IyVTpnE

Zohra Noach: “De psyche van de mens van leven tot leven in kosmisch perspectief”
(7-12-2008) Deel-2
https://www.youtube.com/watch?v=epqTqR2Xb2M

‘Studiedag’
“Luisteren naar Kinderen” Studiedag 9 mei 1987 Deel-1
https://www.youtube.com/watch?v=8r711EMHkTY

“Luisteren naar Kinderen” Studiedag 9 mei 1987 Deel-2
https://www.youtube.com/watch?v=9ujbwtsTVdk

‘Tempelvieringen’
Tempelviering: ‘De her-geboorte van het eigen innerlijk licht’
Zohra Noach: “Tempelviering Lichtwijding” (21-12-2008) Bilthoven
https://www.youtube.com/watch?v=l7dmavoKQJU

Tempelviering: ‘Herkenning van ons licht’
Zohra Noach: “Tempelviering Lichtwijding” (20-12-2009) Bilthoven
https://www.youtube.com/watch?v=ILAOkBcTCDI&t=218s

Tempelviering: ‘Weerkaatsend Licht’
Zohra Noach: “Tempelviering Lichtwijding” (19-12-2010) Bilthoven
https://www.youtube.com/watch?v=9qG8hl-uBTQ

Tempelviering: Innerlijke Herkenning van het eigen ‘Ik ben’
Ontsluiering van de eigen heilige geest in ieder mens
Zohra Noach: “Tempelviering Vuurwijding” (5-6-2011) Bilthoven
https://www.youtube.com/watch?….. [nog in bewerking]

Zohra Noach: “Dialoog” (5-6-2011) Bilthoven
https://www.youtube.com/watch?….. [nog in bewerking]

‘Energetische Lichthealing’
‘Vernieuwende vormgevingen’
Zohra Noach: “Energetische Lichthealing” (4-10-2009) Breukelen

https://www.youtube.com/watch?….. [nog in bewerking]

‘Ontplooiing spirituele bewustzijn’
Zohra Noach: “Energetische Lichthealing” (4-10-2009) Breukelen

https://www.youtube.com/watch?….. [nog in bewerking]

‘De mens als Lichtwezen’
Zohra Noach: “Energetische Lichthealing” (4-10-2009) Breukelen

https://www.youtube.com/watch?….. [nog in bewerking]

‘Lezingen’
Zohra Noach: “Het vrouwelijke aangezicht van God” (11-4-1986)
https://www.youtube.com/watch?v=vzY-7lJaWVE

Zohra Noach: “Inwijding tot de kosmische Christus in onszelf” (20-11-1986)
https://www.youtube.com/watch?v=GHoCpUvmlP4

Zohra Noach: “Leven, dood, leven” (13-2-987)
https://www.youtube.com/watch?v=goFqcGp3abM

DONATIE
Elke ‘Donatie’ voor het werk van de Stichting is welkom.
Banknummer:
NL91 RABO 0114 5252 50
Ten name van:
Stichting Zohra Noach Foundation