CONTACT

E-mail
Maak van onderstaande gegevens
één volledige e-mail adresregel:
info@
zohranoachfoundation
.nl
(Deze beveiliging is nodig om Spam te voorkomen)

Adres
Stichting Zohra Noach Foundation
p/a Rosa Manussingel 105
1963 BC Heemskerk

Telefoon
06 – 1978 1321
0343 – 45 25 75

DONATIE
Elke ‘Donatie’ voor het werk van de Stichting is welkom.
Banknummer:
NL91 RABO 0114 5252 50
Ten name van:
Stichting Zohra Noach Foundation