Verkoop van boeken, kaarten en cd’s is beëindigd.

Boeken, Kaarten en Geluidsbestanden zijn gratis te downloaden:
https://zohranoachpublicaties.nl/
https://zohranoachpublicaties.nl/audio-mp3/
https://zohranoachpublicaties.nl/meditaties-mp3/

De nog aanwezige boeken, kaarten en cd’s zijn gratis verkrijgbaar:
https://zohranoachpublicaties.nl/
https://zohranoachfoundation.nl/
https://psychosofia.nl/

Vragen of mededelingen per e-mail of telefonisch:
https://zohranoachpublicaties.nl/contact/

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Zohra Noach: Wat is Psychosofia?
Basiselementen van Psychosofia
Basiselementen en basisleringen van Psychosofia.

Aantal pagina’s: 50

____________________________________________________________________________________________________________________

Zohra Noach: Psychosofia Wijsheid van Geest
Een nieuwe onafhankelijke geestelijke stroming
‘Een compilatie van dialogen in kosmisch perspectief’ van Zohra Noach
met wetenschappers op diverse wetenschappelijke werkvelden:
Algemene wetenschap; Psychiatrie; Psychologie; Medisch;
Neurologisch; Kwantumfysica; Theologie.

Aantal pagina’s: 84

________________________________________________________________________________________________________________________

Zohra Noach: Mens en kwantumsprong in kosmisch perspectief
Gericht naar Wetenschap, religie en Maatschappij
Een uitgebreide uitgave over Wetenschap, Religie en Maatschappij in kosmisch perspectief en bestaat uit:
– Vier diepgaande doorgevingen die meester El Morya in de periode maart/april 2007 aan mevrouw Zohra Noach heeft gegeven.
– Integrale verslagen van vijf studiebijeenkomsten, vanuit kosmisch perspectief gericht naar Wetenschap, Religie en Maatschappij.

Aantal pagina’s: 280

____________________________________________________________________________________________________________________

Zohra Noach: Tempelorde voor Universele Eenheid
Een eigentijdse liturgie voor een spirituele persoonlijkheidsontplooiing
Dit boekje bevat de energetische handelingen, teksten en symbolen van de liturgie.

Aantal pagina’s: 92

____________________________________________________________________________________________________________________

Zohra Noach: Tempelorde voor Universele Eenheid
Ontsluiering van de heilige geest in de mens

Dit boek is samengesteld uit gesprekken van Zohra Noach met enkele functionarissen in de periode tussen 1998 en 2008.
Er wordt een inzicht gegeven in de perspectieven die ten grondslag liggen aan de tempelvieringen.

Aantal pagina’s: 157

______________________________________________________________________________________________________________________


Zohra Noach: Vuur van de geest
Pinksterwijding Tempelviering
Lezing en dialoog

Verslag van de Tempelviering ‘Vuurwijding’ 2011. Na afloop van de Tempelviering is er een dialoog geweest van Zohra Noach met de deelnemers.
Gedeelte uit de dialoog.pdf

Aantal pagina’s: 40
______________________________________________________________________________________________________________________

Zohra Noach: Meditaties en Visualisaties
Bundeling van meditaties en visualisaties die Zohra in de loop der jaren in haar lezingen en leringbijeenkomsten gegeven heeft.
De visualisaties zijn chronologisch weergegeven, wat parallel loopt met een energetische diepgang.

Aantal pagina’s: 100
____________________________________________________________________________________________________________________

Zohra Noach: Zeven Kernkwaliteiten van de mens
Dit boek belicht de Zeven Kernkwaliteiten van de mens:
Zuiverheid; Mededogen; Bescheidenheid; Onwankelbaarheid;
Dankbaarheid voor het leven; Blijmoedigheid; Verdraagzaamheid.

Per hoofdstuk geeft Zohra hierbij aanreikingen hoe deze krachten ontsluierd kunnen worden, teneinde de verbinding met het eigen innerlijke Licht duidelijker te kunnen beleven.

Aantal pagina’s: 148

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zohra Noach: Opengaan Eenzaamheid Acceptatie
Op de weg van bewustwording
Een boek voor hen die in contact (willen) komen met de eigen innerlijke kracht.
Het zijn drie gebundelde lezingen, die aangeven wat men op het pad van innerlijke ontwikkeling aan vragen en ervaringen kan tegenkomen.

Aantal pagina’s: 106

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zohra Noach: Intimidatie herkennen en transformeren
een kans tot heelwording?

Een van de moeilijkste aspecten in het leven is wel het omgaan met het ogenschijnlijk zinloze en onbegrijpelijke van intimidatie.
Zohra belicht op een diepgaande wijze intimidatie als geheel, zowel van binnenuit bij onszelf, als wat van buitenaf naar ons toe kan komen.
Hoe kunnen wij op positieve of constructieve wijze met intimidatie omgaan?
Deze uitgave bevat het verslag van drie studiebijeenkomsten met hulpverleners.

Aantal pagina’s: 118

______________________________________________________________________________________________________________________

Zohra Noach: DEMENTIE
Vanuit kosmisch perspectief
Dementie is terugtrekking van de geest, waardoor de stof vervalt.
Dus wanneer de geest zich terugtrekt wordt de stof niet meer vergeestelijkt,
niet meer in stand gehouden. Want geest houdt stof in stand.
Stof valt uiteen als geest zich terugtrekt.

Aantal pagina’s: 12

__________________________________________________________________________________________________________________________

Zohra Noach: Omgaan met spirituele dimensie
Hoe kunnen we in contact komen en omgaan met onze diepere, geestelijke dimensies?
Wat is onze ware kern? Wat is ‘channelen’?
Hoe kun je omgaan met boodschappen van een medium?

Aantal pagina’s: 118

____________________________________________________________________________________________________________________


Zohra Noach: De Witte Lotus
Gedichten, verhalen en legenden met een diepe mystieke en esoterische waarheid.

Aantal pagina’s: 144

____________________________________________________________________________________________________________________

Zohra Noach: Luchtbrug
Dit is een persoonlijk boek van Zohra Noach. Zij deelt hierin ervaringen uit haar leven.
Het zijn in plaats van lezingen: Overpeinzingen, Meditaties, Gedichten en Visualisaties.

In teksten als deze komen gevoelens van binnenuit; de taal van het hart spreekt.
Daarmee wordt iets geraakt, waar gewone woorden vaak niet kunnen komen.
Een enkele zin, of zelfs een woord, kan de sleutel zijn om net die deur te kunnen openen waarachter een diepere beleving van de eigen warmte, licht en scheppingskracht verborgen ligt.

Aantal pagina’s: 74
_________________________________________________________________________________________________________________________


Zohra Noach: Het gevleugelde Woord
Wegwijzer naar hoger geestelijk bewustzijn.

Dit boek bevat een reeks leringen die als wegwijzer tot hoger geestelijk bewustzijn gezien kunnen worden.
De leringen zijn door El Morya als brieven aan Zohra aangereikt.
Deze brieven belichten op concrete en directe wijze onderwerpen als:
Eenheid, voorbestemming, inwijding, zuivering, het vuur.

Aantal pagina’s: 142

______________________________________________________________________________________________________________________________


Zohra Noach: Mystiek van het vernieuwde Christusbewustzijn
Een diepgaand boek waarin de eenheid van al het geschapene vanuit meerdere invalshoeken wordt belicht.

Dit boek bestaat uit vijf inleidingen met aansluitend een dialoog, waarin onder andere de onderwerpen:
Alles is één; belangeloze liefde; geen afhankelijkheid meer; overgave aan godskracht; spirituele milieuhygiëne.

Aantal pagina’s: 142

 

_________________________________________________________________________________________________________________________


Zohra Noach: ZIE DE LELIËN
‘Zo zeg Ik u, ontvang Mij in uw harten, herken Mij in uzelf.’

Dit gebonden boek bevat mystieke teksten die tijdens verschillende bijeenkomsten zijn aangereikt.
Het kan ons net die steun en inzicht geven die we soms nodig hebben.
Het verrassende is dat het op een willekeurige plaats opengeslagen kan worden en precies het antwoord in onszelf geeft dat we op dat moment nodig hebben.

Aantal pagina’s: 192

____________________________________________________________________________________________________________________


Zohra Noach: Het vrouwelijk aangezicht van God
Drie unieke lezingen door Zohra te Bilthoven op 7 maart, 11 april en 30 mei 1986.
“de kosmische Christus”, “het vrouwelijk aangezicht van God” en “de nieuwe spiritualiteit”

Aantal pagina’s: 111

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________